Kisa ki BNPM ?

Prézantasion

Bank Nimérik Patrimwàn Matinik sé an lévantay nimérik éti ou ka touvé dokiman asou patrimwàn kiltirel ek istorik Matinik ki liannen épi sistem lenfòmasion jéyografik Matinik (SIGMA) ek ki wè jou gras a aksion Konsey Jénéral Matinik. I ni zouti agréyab a menyen pou déplasé adan’y ek chèché adan’y, é davwè i fondasé asou an larel pou fonksionen alé-viré épi nenpot sistem, ou ni anlo posibilité a dispozision'w.

Kontel, ou ni posibilité sanblé ek konparé diféran kalité model dokiman (dosié moniman istorik oben fouy, référans pou dékri ek klasé dokiman oben liv, dosié dokimantè, dokiman matjé, dokiman enprimé, jounal, plan, kat, désen, désen gravé, dokiman filmé…) alantou diféran koté (Fon Sen-Jak, Vivé, Fodfrans …) oben diféran tem (esklavaj, moulen a sik, konstriksionnaj kay lakanpay, manniè-travay sé artisan-an…). An plis di permet ou chèché sa ou lé, i ké mété a dispozision'w ti liv élektwonik alantou diféran tem (espozision asou nich-twel la, dosié pédagojik, ajanda kiltirel…).


 


Siblaj

Pliziè moun ba kò-yo lanmen pou pwojé-tala, ek sé Konsey Jénéral Matinik ki ka gidonnen'y; sé an répons pou pliziè gran dézafi:
 • i ka mennen bò kay-ou konésans asou patrimwàn istorik ek kiltirel pli fasilman : i ka liannen konésans nou za ni asou patrimwàn-la ek téritwè-a (istwè, konstriksionnaj kay, arkéyoloji, moniman, patrimwàn matjé, patrimwàn ou pé pa menyen ek larel artistik…). I ka wouvè lapot ba an gran piblik (architek, wouchachè, istorien, étidian, tout moun, touris…) pou moun pé trapé dokiman fasilman,
 • i ka asiré sé dokiman-an ké ni diraj lè ou wè i ka nimérizé tou sa ki za la, lè ou wè i ka mété lod adan ek i ka pwenté sé karésol-dokiman an asou an plan oben an kat,
 • i ka permet sé diféran aktè-a bokanté lenfòmasion pou jéré ek aménajé téritwè-a, ek i ka sévi épi larel éwopéyen pou kréyé nannan kiltirel nimérik, sa ki ka permet kolé tet kolé zépol épi bannzil Karayib,
 • i ka ankonfòté dévlopman touristik Matinik.


 


Lévantay nimérik tala ké mennen pliziè rézilta :
 • ba piblik-la satisfaksion lè i ka mandé trapé dokiman an sis-kat-dé (léta-sivil, wouchach-fanmi, lak-tè, …),
 • fè an sot konésans istorik pasé jénérasion an jénérasion ek moun dékouvè riches patrimwàn Matinik, ki sé grangrek, ki sé moun ki jiskont anvi sav,
 • ba timanmay lékol zouti pédagojik (dosié asou tem, espozision asou nich-twel la…)
 • fè an lis tout riches patrimwàn Matinik adan tout dékatman-yo (arkéyoloji, istwè, jéyografi, Léta, larmé, légliz…) ek ba yo diraj,
 • sèvi dokiman jéyografik, ki ta jòdi, ki ta yè, kon sous lenfòmasion asou istwè téritwè-a,
 • sanblé asou an sel lévantay nimérik tout dokiman alantou patrimwàn Matinik ki simen toupatou asou nich-twel la ek adan koleksion privé,
 • trapé an zouti ki ka permet fè létid konparé asou istwè konstriksionnaj ek vivasion asou téritwè Matinik,
 • wouvè an finèt nimérik ba moun ki lwen pou tjenbé doubout an liannaj téritorial ant lé DOM épi la Frans.