Viré sèvi zimaj ek kamo BNPM

BNPM ka chèché mété a dispozision anpil moun dokiman asou zafè piblik patrimwàn Matinik, jik dokiman ki pwotéjé dwavwè ni dwa asou yo, men sé moun-lan ki ni dwa-a asepté mété sé dokiman-an asou nich-twel la.

Moun an piblik-la ni posibilité sèvi sé dokiman-an pou pwop kont-yo. Men yo pé pa sèvi sé dokiman-an kon yo lé pou déserten bagay : matjé liv enprimen oben liv élektwonik asou dot nich-twel, fè espozision. Lè zot ka téléchajé asou nich-twel la, sa lé di otomatikman zot ka asepté kondision BNPM mété pou sèvi sé dokiman-an. Pou zot sav plis asou sa, alé wè sé larel-lalwa a.

Pou zot sav plis asou larel ki ka réji manniè sèvi épi lenfòmasion piblik an Frans, ay wè adan gid-la asou nich-twel Ministè lakilti :

http://www.culture.fr/Professionnels/Reutilisation-de-ressources-Culture/Guide-Data-Culture/(theme)/1 épi an ti dokiman lesplikasion : http://www.dailymotion.com/video/xyqrun_tutoriel-de-l-open-data-public_news .