Sipòtè ek asosié

An lespri lanmen dan lanmen

Lidé BNPM sé sanblé alantou Konsey Jénéral, ki ka gidonnen pwojé-a, pliziè asosié bò-kay, men pliziè asosié nasional ek entènasional tou. Pou tout bon, dokiman asou istwè ek patrimwàn Matinik simen toupatou palakoz an pasé kolonial ki chouboulé lilet-la. Sé dokiman-tala ka touvé kò-yo an lanmen pliziè diféran aktè pwofésionel atè Matinik dabò pou yonn,  kontel sèvis arkéyoloji, lé zarchiv, sèvis ki ka klasé dokiman, bibliyotek, mizé.

An primié braraj fet ant Konsey Jénéral épi Direksion Réjional Zafè Kiltirel Matinik, davwè politik ek finans yonn sé lapo, épi politik ek finans lot-la sé chimiz.