Direksion lé Zarchiv Matinik

Lé Zarchiv Matinik © CG972/Arch. Dép/G. Fidélin (léjann foto)

Zarchiv ek mes-sitwayen

Adan Kod Patrimwàn, yo ka bay an définision pou zarchiv ki ka ka soulignen dé bagay adan karaktè zarchiv : lé zarchiv la pou pòté prev, yo nésésè pou défann dwa sitwayen ek pou jéré ladministrasion an manniè obidjoul. Mété zarchiv a dispozision moun, sé an garanti asou klèté travay ladministrasion, an garanti ki ka montré ou ka respekté dwa-yo. Jòdi-jou, anbonnisaj manniè jéré ek konsèvé zarchiv piblik, sé an poto-mitan adan risiktiraj Léta.
Asou an lot bò, lé zarchiv menm sé an mòso patrimwàn, kon sé moniman istorik la oben koleksion sé mizé-a. Yo sé primié sous-fondal pou istwè péyi-a. Pou dé rézon-tala, konsèvé zarchiv ek valorizé zarchiv sé an bagay fondal pou tout sitwayen.


 


Lé Zarchiv adan pwojé-a

Andidan Konsey Jénéral, Direksion lé Zarchiv Départèmantal Matinik pran chimen pou mété an valè ek pou mété a dispozision moun patrimwàn Matinik ; pou sa, i ka sèvi nouvo teknoloji pou lenfòmasion ek kominikasion. Pwojé-tala sé an pwofondaj ek pousuivasion an travay ki té za koumansé dépi pliziè lanné adan plan départèmantal nimérizasion pou té annefté ek nimérizé pliziè milié dokiman.


 


Kontak

Direction des Archives départementales

19 avenue St John Perse

97200 Fort-de-France

Tél: +596 (0)596 55 43 43