Bibliyotek Chelchè

Sé Viktò Chelchè, an moun ki séleb pou konba'y pou bout esklavaj, ki fè si biblioyotek-la wè jou; an 1883, i fè Konsey Jénéral Matinik kado pwop bibliyotek-li, éti té ni oliwon 9000 liv ek 250 partision mizik, ek i ekzijé pou sa yo konstrui an bibliyotek adan koloni-a.
Chelchè té an défansè limanité, an moun séleb ki té kont esklavaj ek ki goumen tout lavi'y pou bout esklavaj. I té ni an manda Dépité épi apré an manda Sénatè Matinik; i partisipé adan matjé dékré-a ki bout esklavaj an 1848. Pliziè liv i matjé ka montré manniè i té ka goumen san rété pou esklav ek neg.


 


Bibliyotek Chelchè © CG972


Plan bibliyotek Chelchè © CG972

Sé an architek nonmen Henri Picq ki désinen bibliyotek-la an 1884, an batiman ki té an avans asou tan'y; batiman-an té ka ankonbinnen diféran matério kontel béton, fè fowjé, bwa, pou té maté téren marékajé vil Fodfrans ek lo mové tan ou ka jwenn Matinik : siklòn, soukous-tè.
Yo klasé bibliyotek Chelchè Moniman Istorik an 1973; i doubout ka karé an vil Fodfrans épi filing ekzotik li ki ka migannen pliziè istil ki ka fè nou sonjé lanbians lépok kolonial la.
 


Travay-li

Dé primié mision bibliyotek Chelchè, sé : konsèvé dokiman asou patrimwàn Matinik épi la Karayib ki alantou nou, pou transmet mémwè péyi-a.
Kidonk, i ka touvé kò’y sé an bibliyotek poto-mitan asou patrimwàn Matinik.
An menm ditan, i ka partisipé adan dévlopman lekti épi aksion kiltirel asou tout téritwè Matinik. I ka fè an sot tout moun kapab trapé lenfòmasion anba, ek i ka partisipé adan konba kont zafè moun ki pa ni lédikasion siantifik.
Sé an koté éti moun ka vini fè létid ek wouchach, ek an menm ditan i ka asiré sé koleksion-an asou konésans siantifik ka dévlopé, épi i ka pwopozé diféran animasion.


 


Paviyon Bougenot © CG972

Bibliyotek Chelchè wouvè zel-li adan zafè lekti dépi 2004, lè ou wè Paviyon Bougenot vini lagliyé épi’y.
Sé an kay an istil kolonial XIXem siek, ki sé ansien kay an enjéniè nonmen Emile Bougenot, an konmèsan plen lajan ki té propriyétè lizin-sik Galion ; jòdi-a, sé an koté éti yo mété jounal ek dokiman yo ka kriyé ECM (« Espace Culture Multimédia ») / « Cyberbase », ek an ti kwen pou moun ki ni zié brak.


Dokiman nimérik

Bibliyotek Chelchè ni an koleksion dokiman ansien ki ni anpil valè.
I ka ba chak moun posibilité dékouvè ek étidié tout larel rékolonmik, sosial, politik, oben litérè adan lavi péyi-nou ek la Karayib ki alantou’y, dépi XVIem siek jik jòdi-jou.
Adan sal-la éti nou ka anpilé dokiman an, i ni let matjé a lanmen, bagay tapé asou machin, kayé lékol, liv ki po té ko fini, kamo asou vréyaj, kat postal, plan, foto, zimaj gravé, partision, liv, kat jéyografik, espozision…tou sa anpilé la épi anlo swen ek lanné apré lanné sa ka ba moun lenfòmasion asou iswtè-nou.
Sé dokiman-tala ra kon neg a zié blé, yo ni anpil valè ek yo ansien, kidonk yo frajil frajil frajil ; sé poutji piti a piti nou ka nimérizé yo adan an plan départèmantal nimérizasion.
A prézan, nich-twel tala ké ba moun lenfòmasion asou riches koleksion dokiman patrimwàn, kat postal ansien, koleksion dokiman Chelchè, bagay ansien matjé a lanmen, jounal ansien, kisasayésa.
Koleksion dokiman asou Chelchè
Adan koleksion dokiman asou Chelchè, éti nou ka dékouvè nouvo kanman jik jòdi-jou, ni tou sa ki an liannaj épi Viktò Chelchè ek ki pé permet moun konnet oben étidié misié-tala, sa i matjé, lavi'y.
Adan'y, ni let Chelchè matjé ek siyen, ni bagay matjé a lanmen pies moun pa té konnet, ni liv, ni let, ni désen, ni espozision, ni artik oben liv asou Chelchè.
Dokiman matjé a lanmen
Adan koleksion dokiman ansien an, ni an patjé domikan matjé a lanmen ant XVIIem ek XIXem siek ki ni anpil valè.
Ni anpil let éti nonm-politik poto-mitan adan istwè Matinik ek lilet bò nou matjé (Gwadloup, Sent-Lisi, Babad, Ayiti…): sé let-tala ka permet nou konprann kondision politik ek sosial lépok-tala.
Ni dokiman asou lavi diféran bitasion, asou konmes épi moun-andéwò, asou vandaj esklav, ki ka bay lenfòmasion asou lavi rékolonmik.
Kat postal an tan lontan ek jounal ansien ka rakonté lavi sosial atè Matinik ant XVIIem ek XIXem siek.


 


Kontak

La bibliothèque Schœlcher

Rue de la Liberté

97200 Fort-de-France

Tél: +596 (0)596 70 26 67