Konsey Jénéral Matinik

Dépi 2004, Konsey Jénéral ka mennen an politik kiltirel ki ka dékatiyé an uit gran tem :

  • rédé kréyasion ek pwodiksion artistik épi kiltirel adan diféran disiplin, ek bay an pal pou pwofésionalizasion sé artis-la
  • bay an pal pou distribiyé pli bien pwodiksion artistik ek kiltirel, toupannan i ka asiré kò’y politik kiltirel la daplon asou tout téritwè-a
  • réponn prézan pou défann lidantité, pou konsèvé patrimwàn kiltirel Matinik, ek pou vréyé Matinik douvan douvan an zié moun
  • fè an sot kilti vini an lokomotiv ki ka halé monté dévlopman dirab ek dévlopman braré atè Matinik 
  • ba kilti siantifik ek teknik balan
  • fè an sot kominikasion, konprinézon ek léfikasité travay kolektivité-a vini pli bon adan larel artistik ek kiltirel
  • ba nouvo teknoloji pou lenfòmasion ek kominikasion balan
  • fè an sot nou wè tijé sikti pou popilasion-an partisipé ek pwojé ki ka mété lajénes asou chimen lasosiété, asou chimen responsabilizasion épi travay.

Sé pou mété sé gran pwojé-tala an wout Konsey Jénéral té lé mété doubout ek vréyé alé Bank Nimérik Patrimwàn Matinik.

Lévantay nimérik tala ké mété an valè tout riches patrimwàn sé komin-lan ek i ké ba dévlopman téritwè-a an balan.

An plis di mété doubout gran pwojé kontel kréyé sikti ki ni anpil valè (Atrium, Konsèvatwa Réjional Mizik, Dans épi Téyat ki pou wè jou), jéré an manniè djok sèvis kiltirel ek lédikasion (lé Zarchiv, Bibliyotek Chelchè, rézo « cyber-bases »), mété patrimwàn mérendien adan lé Ti Zanti an valè (pwojé MUCAPA Mizé départèmental Arkéyoloji), Bank Nimérik Patrimwàn Matinik ka vini pòté dapiyan pou montré balan travay Konsey Jénéral ka travay pou kilti péyi Matinik.