SIGMA épi Direksion Enfrasikti ek Dlo

Péyizaj Matinik (SIGMA)

Dépi pliziè lanné, Konsey Jénéral Matinik koumansé fè an travay pou Matinik pé ni an Sistem lenfòmasion jéyografik (SIGMA). Travay-tala koumansé an 1992 épi Lenstiti jéyografik nasional (IGN), lè nou fè an karésol lenfòmasion péyizaj (BD TOPO) Matinik.
Dépi sa, SIGMA trapé an rafréchi ek i risivwè anpil nouvo lenfòmasion ek diféran posibilité ki ka permet fè bagay kontel :

  • difizé kat ek édité plan sitiyasion asou nich-twel la an manniè fasil fasil,
  • jéré kadas nimérik,
  • trapé lenfòmasion asou téren ek lokalizasion GPS,
  • suiv asou lòdinatè ek asou an kat zafè komann Direksion Enfrasikti ek Dlo,
  • jéré ek suiv létjipman départèman-an parapò diféran danjé yo pé kontré (Edacr)

Sistem-tala disponib pou tout Matinik, ek se Direksion Enfrasikti ek Dlo ki mété’y si pié ; sé an sèvis Direksion Jénéral adjwen pou Létjipman, Dlo, Zafè rékolonmik ek Transpò.


Scan 100 (IGN)
BD ORTHO (IGN/SIGMA)
Létjipman départèman-an (SIGMA)

Davwè jéyografi an koté prési ka ba’y an ti valè an plis, sa té ka sanm nou toutafetman natirel fè an braraj épi SIGMA adan an pwojé djok kon BPNM.


 


Kontak

Direction des Infrastructures et de l'Eau

Immeuble Concorde

Route de la folie

97200 Fort-de-France

Tél: +596 (0)0596 59 66 09