Touvé zanset esklav zot...

BNPM ka pwopozé zot jété an zié asou bagay nouvo asou istwè esklavaj ek wouchach-fanmi esklav si zot ay gadé adan kayé ki ka bay lis esklav ek lis moun lasosiété.
Sé kayé-tala té la pou sèvi fè léta-sivil moun ki té libéré: yo koumansé wè jou dépi dènié bout mwa juiyé 1848. Sé dépi la yo koumansé ka ba esklav an non-fanmi, davwè yo pa té ni sa avan.
Pou primié fwa atè Matinik, zot pé ay gadé sé kayé-tala asou nich-twel la; sé kayé ki pòtalan adan zafè wouchach-fanmi parapò ranseyman yo ka bay: non, prénon, laj, fanmi (an jénéral, prénon manman-an), niméwo esklav, komin éti moun-lan né&
Alos, asé tjansé, vini chèché zanset-zot...