« Dékouvè » : vizit gidé ek vizit enteraktif

An dékatman titré « Dékouvè » ka pwopozé zot wouvè lapot ba zot pou zot pé wè diféran model bagay asou patrimwàn Matinik, kontel espozision ek dosié asou nich-twel, oben pwonmnad tématik. An vréyaj an tan Gauguin, an bidim koleksion kat ansien, ek biento, pwonmad enteraktif ek vizit an 3D… tout sé bagay-tala nou ka pibliyé asou nich-twel la, sé pou gran piblik-la ek pou manmay-lékol.