SIGMA ka pòté dapiyan ba patrimwàn-la

Ki sé pou lokalizé sit istorik, konparé péyizaj jòdi ek péyizaj lontan asou kat ansien, ek biento, vizité sit arkéyolojik an 3D, tou sa posib gras a SIGMA, sistem lenfòmasion jéyografik Matinik. Sé Konsey Jénéral ki mété zouti-tala an chantié pou sanblé anlo bagay alantou’y asou konésans téritwè-a, ek dépi 1992, i ka mété BNPM douvan douvan adan larel teknolojik pou sit kiltirel.