Kisa komin-ou té ka sanm ni 100 lanné di sa ?

Foto ansien, kat postal, désen, kat jéyografik… tou sa sé bagay moun pé wè, ki ka rakonté istwè, ek ki ka fè moun vwayajé adan tan ek adan lespas.
Ni foto lontan an nwè é blan oben foto pli pré nou an koulè, dépi 1880 jik jòdi, ki ka montré an patjé bagay diféran (lavi tou lé jou, pòtré, péyizaj, kostim, kay, métié, mes é labitid an tan lontan…).