Patrimwàn meb

Zot pé wè patrimwàn meb adan tout dékatman’y : meb ek zobjé légliz oben ta tou lé jou, machin ki ka sèvi pou lendistri, tablo, skilti…
Za ni pasé 500 kamo asou zobjé ek foto-yo zot pé wè.