Fè an wouchach

Fè an wouchach senp

Dépi asou primié paj nich-twel la, zot pé fè an wouchach adan an ti lanklo ki fet pou sa.


 


Si ou wè zot pijé asou liannaj blé a « wouchach an détay » ki anba lanklo wouchach senp lan asou primié paj-la, zot ké tonbé fidji an fidji ek sé fòmilè-tala :
Zot ni posibilité chèché ek plis présizion adan léta-sivil, adan dokiman zimaj (kat postal, foto…), adan patrimwàn kay (dosié ek foto la DRAC), oben rantré asou an fòmilè pou fè wouchach an détay asou tout kalité dokiman. Si ou wè zot pijé asou liannaj blé a « wouchach an détay » ki anba lanklo wouchach senp lan asou primié paj-la, zot ké tonbé fidji an fidji ek sé fòmilè-tala :


 FAQ