Editè, Enprimè

Si zot lé viré sèvi lenfòmasion ki asou BNPM : fok ni lotorizasion, ek délè, fok péyé an taks oben an dwa-lotè, silon sa larel BNPM ka prévwè pou viré sèvi lenfòmasion ki asou’y. Fok zot rantré an kontak épi sikti-a ki responsab zafè konsèvasion oben tala ki matjé a adan sé kondision-an pou sèvi lenfòmasion. Pou sav plis, pijé isi-a.

 Mété kò-zot obidjoul épi zafè « dépo légal » : tout éditè ek enprimè Matinik oblijé fè an « dépo légal » kay lé Zarchiv départèmantal.

Téléchajé ti dokiman-an asou zafè « dépo légal ».

Brochu(re dépot légal Depot leg 3.pdf